Batxillerat

De 16 a 18 anys

Contacte

Presentació

Un cop acabada l’ESO, una de les opcions que poden triar els alumnes és cursar el Batxillerat. Aquesta etapa consta de dos anys acadèmics on els alumnes combinen l’estudi de matèries comunes, matèries de modalitat en funció de l’itinerari triat i el Treball de Recerca.

A Lleó XIII oferim 4 línies de Batxillerat: dues línies de diürn, una de nocturn, un in house a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona i el Batxillerat Dual que permet obtenir el títol de la High School.

Durant l’etapa del Batxillerat consolidem els continguts i metodologies de treball per tal que els alumnes assoleixin una sèrie de competències, és a dir, coneixements, habilitats i actituds necessàries per al seu desenvolupament social, acadèmic, professional i humà en un futur immediat i potenciïn la seva capacitat de recerca. L'objectiu principal d'aquesta etapa és que els alumnes finalitzin enaltint la paraula esforç per aconseguir el màxim de cada alumne d'acord amb les seves capacitats de forma individual.

Com ho aconseguim? Amb aules amb un màxim de 28 alumnes per classe amb els que duem a terme un acompanyament individualitzat, senya d’identitat del nostre projecte educatiu, que permet als alumnes assolir els seus objectius de forma individualitzada.

Batxillerat Escola Lleó XIII

Batxillerat diürn

Al nostre centre es pot cursar el Batxillerat diürn de 8h a 14h30. Dins del Batxillerat diürn trobem les modalitats científic, tecnològic, humanístic i social.

Informa-te’n!

Batxillerat dual

El batxillerat dual és una doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà. És una modalitat presencial i en línia en què els alumnes poden a més, obtenir el títol de la High School.

Informa-te’n!

Batxillerat nocturn

En horari de 17h a 21h, els estudiants poden escollir entre 4 modalitats: científic, tecnològic, humanístic i social.

Informa-te’n!

Vegeu també