Batxillerat Diürn

Dels 16 als 18 anys

Presentació

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics durant el qual es cursen una sèrie d'assignatures estructurades de la següent manera: matèries comunes, matèries de modalitat i matèries específiques.

Edat

Dels 16 als 18 anys. A partir dels 18 si s'acredita justificació.

Horari

De 8h a 14,30h

Itineraris

Humanístic, Social, Científic i Tecnològic

Format

2 línies amb dos cursos cadascuna, de trenta hores lectives setmanals

Idiomes

Català, castellà i anglès

Estudiants batxillerat

Objectius

 • Oferir a l’alumne les tècniques i els procediments cognoscitius necessaris per poder-se adaptar adequadament a l’inici d’estudis posteriors.
 • Facilitar recursos perquè l’alumne analitzi les seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat amb l’orientació adequada.
 • Contribuir al desenvolupament personal de l’alumne i a la seva incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria.
 • Consolidar continguts i metodologies de treball per tal que els alumnes assoleixin LES competències necessàries per al desenvolupament acadèmic i humà.

Metodologia

A Batxillerat treballem per fomentar l’aprenentatge de forma transversal i autònoma de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades.

En aquesta etapa introduïm canvis metodològics dins de l’aula com:

 • Pissarres digitals a les aules.
 • Utilització d’Apps per dispositius mòbils (tauletes o ordinadors) que afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del professor/a.
 • Plataformes com: Bones notes, Moodel, Intranet, faciliten la posada en comú de materials i la recerca d’informació.

Itineraris

Actualment Lleó XIII ofereix les modalitats:

 • Científic
 • Tecnològic
 • Humanístic
 • Social

Sortides acadèmiques i professionals

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:

 • Universitat, un cop aprovades les proves d’accés.
 • Cicle formatiu de grau superior de formació professional o un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés.
 • Ensenyaments superiors artístics un cop superada una prova específica d’accés.
 • Món laboral.

Escola Lleó XIII

MATRÍCULA CURS 2022-23

Vine i informa’t sobre el nostre projecte educatiu i visita les nostres instal·lacions.

Sol·licita una entrevista pel curs 22/23 a l’Escola Lleó XIII

Més informació

Vegeu també