Educació Primària

De 6 a 12 anys

Contacte

Presentació

La finalitat d'aquesta etapa és consolidar el treball per competències per tal de desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials. A Primària desenvolupem l’acció tutorial per contribuir al creixement personal dels alumnes.

L’aprenentatge a Primària es basa en la idea que el nen no aprèn de manera fragmentada sinó globalment a partir de les situacions de la vida quotidiana. L’objectiu de l’educació és l’adquisició dels procediments per aprendre de manera autònoma. Per aquest motiu, treballem en projectes tenint en compte situacions, interessos i diferències individuals i de grup d’acord amb les demandes i necessitats de la societat i les edats dels alumnes.

Edat

Dels 6 fins a 12 anys

Horari

Matí: De 9 a 13h Menjador i pati de 13 a 15h TARDA: De 15h a 17h

Estructura

6 cursos, de 1r a 6è

Format

Treballem per projectes i per competències.

Idiomes

50% Català, 20% Castellà i 30% Anglès. Pati i menjador són en Anglès.

Educació Primària

Objectius

Objectius principals d’aquesta etapa són:

  • Treballar per projectes.
  • Promoure les habilitats d’aprendre a aprendre i ensenyar a pensar, instruir l’alumnat permetent que sigui creador dels seus propis aprenentatge.
  • Promoure el pensament crític i la reflexió.
  • Permetre l’aprenentatge cooperatiu així com determinats valors (respecte, tolerància…).
  • Afavorir la comunicació i les habilitats socials.
  • Afavorir la participació de les famílies.
  • Potenciar l’autonomia personal i fomentar l’aprenentatge d’estratègies per resoldre problemes.

Metodologia

Durant l’etapa de Primària, potenciem la confiança del nostre alumnat i els impliquem en el seu procés d’aprenentatge convertint-los en protagonistes absoluts. Els/les alumnes exerceixen un paper actiu plantejant hipòtesis, cercant informació i reflexionant, entre d’altres. Durant aquesta etapa a més, promovem el treball cooperatiu tant en petit com en gran grup.

Aprenentatge llengües estrangeres

L’Educació Primària és una etapa clau per consolidar l’aprenentatge dels idiomes i en concret de l’anglès, així com del castellà. Quasi una tercera part de l’horari lectiu a l’aula és impartit en anglès i a partir de 5è de Primària, afegim una nova llengua estrangera: el francès.

En finalitzar aquesta etapa els nostres alumnes es troben entre els més qualificats segons els resultats de les proves competencials per aquest idioma.

Atenció a la diversitat

Cada any ens trobem amb més diversitat a l’aula, és a dir, cada vegada els grups són més heterogenis. La diversitat s’entén en el nostre centre com un factor d’enriquiment de les relacions personals i d’aprenentatge, tant pel professorat com pels alumnes.

Des del DOPP treballem amb l’objectiu de garantir que tots els alumnes assoleixin els mateixos objectius a través de diferents formes d’aprenentatge.

Com a escola inclusiva, prestem especial atenció al tractament de la diversitat en el sentit més ampli pel que fa als següents aspectes:

  • Trastorns d’aprenentatge: els alumnes amb necessitats educatives necessiten recursos diferents per a poder compensar aquestes dificultats. Per això, s’elaboren plans individualitzats (PI) on és reflecteixen les modificacions necessàries perquè l’alumne aprengui els mateixos continguts que la resta de companys. Des del DOPP mantenim un contacte estret amb els professionals externs que s’encarreguen del diagnòstic perquè aquest PI sigui el més ajustat possible a les seves necessitats. Alumnes amb TDAH, dislèxia, discalcúlia, altes capacitats… han de tenir sempre les mateixes oportunitats que la resta.

ESTUDIANT PRIMÀRIA

 

  • Programa de “Nouvingut”: els alumnes d’origen estranger que no coneixen la llengua vehicular (català) són un repte en l’Educació Infantil i Primària. S’ha de tenir present que als alumnes d’aquestes edats se’ls hi afegeix un factor maduratiu, ja que estan desenvolupant les seves estructures cognitives i lingüístiques. Aquests alumnes necessiten un suport des del primer moment de la seva arribada i és per això que s’elabora un pla individualitzat nouvingut que garanteix la introducció progressiva de la llengua vehicular, donant un suport personalitzat enfocat en l’aprenentatge de la comunicació i el codi alfabètic.
  • Pedagogia sensible i compromesa: quan parlem d’educació no només ens referim a unes matèries o coneixements que han d’aprendre. Hi ha un compromís ferme d’educar també com a persona. Hi ha valors que formen part de la nostra columna vertebral: respecte, esforç, compartir, empatia, solidaritat, honestedat, companyonia… S’ensenya a tenir un espai on explicar els seus conflictes des del respecte a l’altre, assegurant que se senten escoltats i atesos. A més, es fomenta el diàleg i la comunicació d’emocions per trobar una solució conjunta i pactada. Està demostrat que, sense una emoció positiva, no hi ha aprenentatge, i per això, el nostre objectiu és que els alumnes siguin feliços a l’escola.

Vegeu també

Comanda llibres text curs 2022-23

La web estarà oberta per fer les reserves de del 29 d'agost al 4 de setembre. Posteriorment, no es podran fer modificacions ni noves comandes.
Codi d’accés del centre: número 256

Link a la web

Informa-te’n!

creativitat

Equipació esportiva

Us recordem, tal com us vam informar a principis d'aquest curs, que l'equipació esportiva per tots els alumnes és obligatòria de cara al curs 2022-23.

Informa-te’n!

Summer Camp 2022

Del 27 de juny al 29 de juliol i com anys anteriors, en ANGLÈS. I ara també del 29 d'agost al 2 de setembre!!

Link al formulari

Informa-te’n!