AFA – Associació de Famílies d’Alumnes

Associació de Famílies d'Alumnes

Escola Lleó XIII

Qui som?

L’AFA som l’Associació de Famílies d’Alumnes: una organització que agrupa els pares i mares de la nostra escola i que juntament amb la propietat, la direcció pedagògica i el professorat perseguim millorar el nostre centre i l’educació de les nostres filles i fills.

ALUMNOS ESCUELA LLEÓ XIII

Què fem?

L’AFA té com a principal funció promoure la participació i representació dels pares i mares en la gestió del centre, col·laborar en les activitats educatives i oferir serveis. Tot d’una, contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles sempre treballant en col·laboració i de forma estreta amb la resta d’agents implicats: propietat, direcció pedagògica i professorat.

ALUMNOS ESCUELA LLEÓ XIII

Objectius

Els nostres objectius són:

  • Donar suport i assistència a tots els socis i, en general, a les famílies, tutores o tutors, mestres i a l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels nostres fills.
  • Promoure la participació de les famílies a la vida i activitats de l’escola.
  • Incentivar la representació i la participació de les famílies al Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració de les famílies amb el centre en els àmbits formatiu, social, cultural i econòmic.
  • Col·laborar en les activitats educatives de l’escola i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats extraescolars o de serveis.
  • Col·laborar en les activitats de formació dels familiars, tant des de la vessant cultural com de l’específica de responsabilitat en l’educació familiar.

Educació Primària

Per què una Associació de famílies?

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es és important tant pel que fa a la formació acadèmica com pel que fa a la formació emocional, és a dir, a la formació integral de l’alumne.

Les famílies i l’escola exerceixen un paper fonamental en el desenvolupament d’habilitats socials i cognitives, així com en altres aspectes com la creativitat o el desenvolupament moral. Per aquest motiu, treballar paral·lelament i conjuntament afavoreix l’adaptació escolar del nen i nena així com el seu creixement personal.

La junta de l’associació és doncs, la veu de les famílies, una via de canalització de les propostes, queixes, comentaris i aportacions de les mares i pares cap a la resta de la comunitat educativa.

Escola Lleó XIII

TENS QUALSEVOL DUBTE?

Contacta amb nosaltres per qualsevol suggeriment, idea o queixa a través del nostre email afa@lleoxiii.com per tal que es tractin en les nostres reunions de la junta que es fan mensualment.

Esperem la vostra participació!