Educació Secundària

De 12 a 16 anys

Contacte

Presentació

En aquesta etapa els nois i les noies estan en plena adolescència i per tant es troben immersos en un procés de canvis importants, no només en l’àmbit físic sinó també en l’àmbit emocional i intel·lectual. La nostra aposta per l’acompanyament en tots aquests àmbits és clau pel desenvolupament dels nostres alumnes.

La secundària és una etapa de creixement en la que l’escola, juntament amb el DOPP i amb la implicació de les famílies ajudem i acompanyem als alumnes per tal que esdevinguin persones adultes, responsables i amb creences fermes. En acabar l'etapa els alumnes disposen de les habilitats i capacitats necessàries per continuar la seva formació, sigui cursant un batxillerat o cicles formatius o bé inserint-se en el món laboral.

Edat

Dels 12 fins a 16 anys

Horari

Matí: 8 a 13:30h - Tarda: 14:30 a 17h (Excepte Projecte Singular)

Estructura

2 línies amb 4 cursos: de 1r a 4rt. Una destinada al Projecte Singular.

Format

Treballem per projectes i per competències

Idiomes

Matèries en Català, Castellà, Anglès i Francès

Educació secundària Escola Lleó XIII

Objectius

Durant l’etapa de secundària a Lleó XIII treballem en:

  • Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb l’entorn.
  • Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les TIC.
  • Promoure l’esperit emprenedor i la confiança en si mateixos, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per prendre decisions i assumir responsabilitats.
  • Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

Tot això amb l’objectiu de finalitzar l’etapa educativa obligatòria enaltint la paraula esforç per aconseguir el màxim de cada alumne d’acord amb les seves capacitats.

Metodologia

A secundària treballem per projectes en els quals fomentem l’aprenentatge de forma transversal i autònoma de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades.

En aquesta etapa introduïm canvis metodològics dins de l’aula com:

  • IPAD’s com a eina obligatòria d’ús pedagògic durant els 4 anys d’aquest cicle.
  • Plataformes com Clickedu que faciliten la recerca d’informació i la posada en comú de materials.
  • Mètodes com Jump Math fins a 2n d’ESO.
  • Treball en equip per a fomentar l’aprenentatge per competències.
  • Desdoblament en grups flexibles com les Matemàtiques o l’Anglès que permet que cada alumne treballi segons el seu ritme d’aprenentatge donant molt bons resultats.

Escola Lleó XIII

Apostem per aprenentatge de les llengües estrangeres

En aquesta etapa es continua apostant per l’aprenentatge de les llengües estrangeres, senyal d’identitat de la nostra Escola. El nostre projecte lingüístic recull el Català com a llengua vehicular i el tractament de les llengües curriculars: Anglès, Francès i Castellà seguint les directrius del Departament d’Educació. L’objectiu principal és que els alumnes acabin l’ESO amb una bona competència oral i escrita de totes aquestes llengües.

Vegeu també

creativitat

Equipació esportiva

Us recordem, tal com us vam informar a principis d'aquest curs, que l'equipació esportiva per tots els alumnes és obligatòria de cara al curs 2022-23.

Informa-te’n!

PREINSCRIPCIÓ 2023-2024

Ja podeu concertar entrevista per al curs 23/24.

Ompliu el formulari o truqueu-nos al 93 417 50 02

INFORMA-TE’N!