Oferta Educativa

Lleó XIII som una escola activa, dinàmica, plurilingüe, preparada per liderar projectes que necessiten flexibilitat pedagògica, estructural i funcional.

Descripció

A Lleó XIII apostem per un model trilingüe. Al nostre centre acompanyem a cada alumne perquè desenvolupi al màxim el seu potencial aconseguint elevats resultats acadèmics i un alt grau de competència intel·lectual. El nostre compromís com a institució és el de posar en pràctica un model integral que ens permet formar als nostres alumnes i a l'hora, oferir-los tots els coneixements necessaris per crear un clima de confiança i de responsabilitat amb l'entorn.