L’Escola

L'Escola Lleó XIII és un Centre d'Educació privat concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Ens definim com una escola activa, dinàmica, plurilingüe, preparada per liderar projectes que necessitem flexibilitzar pedagògica, estructuralment i funcionalment.

Projectes

Prevenció del bullying amb animals de companyia

Què és? L’Escola Lleó XII ha impulsat, en col·laboració amb la Fundación Affinity, un programa pioner per prevenir l’assetjament escolar mitjançant la teràpia amb gossos.

Objectius: Fomentar el respecte i prevenir l’assetjament escolar a l’escola: els nens participants desenvolupen habilitats socials com el respecte i la igualtat entre persones. Per aquest motiu, aquesta activitat és obligatòria.

A qui va dirigit? Als alumnes de 6è de Primària i de 3r d’ESO cada curs escolar.

Qui col·labora? La Fundació Affinity i la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut (de la Universitat Autònoma de Barcelona), així com els mateixos professors i mestres de Lleó XIII.

Escola verda Lleó XIII

Escola Verda

Què és?

A Lleó XIII treballem amb “Escoles més sostenibles” (Abans Agenda 21), un projecte de l’Ajuntament de Barcelona creat amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació. Després de 10 cursos desenvolupant el projecte, l’Ajuntament de Barcelona ha reconegut el nostre esforç amb una placa distintiva.

Objectius

 • Conscienciar sobre la importància de tenir cura del medi ambient tant en alumnes de Primària i de l’ESO, com en tota la comunitat educativa.
 • Adquirir hàbits de respecte i Sostenibilitat.
 • Treballar per tenir un món més net i ecològicament més eficaç.

Projecte solidari Escola Lleó XIII

Projecte Solidari

Què és?

A l’Escola Lleó XIII, en el seu compromís de responsabilitat en l’educació integral dels alumnes treballem a favor de la justícia social, l’equitat i la igualtat entre les persones. Eduquem els nostres alumnes en valors de solidaritat i consciència social amb l’objectiu d’avançar en la sensibilització i conscienciació del nostre alumnat i treballem en la necessitat de mostrar una actitud d’indignació davant de la injustícia i de contribuir a construir una vida digna per a tothom.

Objectius

 • Fomentar la participació i la corresponsabilitat educativa.
 • Treballar per tal de millorar situacions educatives injustes o desiguals de l’entorn.
 • Contribuir amb altres agents de cooperació, com ara ONG o diverses entitats socials.
 • Oferir una visió de justícia global als infants, una manera de veure el món i de ser crític amb les seves desigualtats.

Robòtica

Què és?

La Robòtica són un conjunt d’activitats pedagògiques que ajuden a l’alumnat a aprendre i a interessar-se per les matemàtiques i la construcció espacial d’una manera lúdica mitjançant la construcció de Robots.

Objectius:

 • Desenvolupar la coordinació oculomotriu.
 • Fer-se preguntes sobre com resoldre possibles conflictes interns a l’hora de fer una construcció.
 • Conèixer i interioritzar la noció espacial.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions sobre les composicions realitzades.

Projecte científic

Què és?

Les matemàtiques, la física, la química, la biologia, l’electrònica i altres branques del coneixement científic-tecnològic formen els pilars de l’estructura del nostre projecte.

Objectius

 • Fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia.
 • Analitzar, sintetitzar i treure conclusions de la lectura de textos de caràcter científic-tecnològic.
 • Dotar d’estratègies, eines i recursos per a la resolució de problemes.
 • Experimentar i contrastar amb coneixements i idees prèvies.
 • Conèixer el context històric de la ciència i la tecnologia.
 • Valorar les implicacions ètiques i morals de l’activitat científica.
 • Desenvolupar les habilitats comunicatives a través de l’exposició d’experiments, fets o curiositats científiques.
 • Subratllar la vessant lúdica de la ciència i la tecnologia.
 • Relacionar la ciència i la tecnologia amb altres àmbits del coneixement humà: les ciències socials, la història, l’economia, l’art…

“Fer ciència, és veure el que tothom ha vist, i pensar el que ningú ha pensat mai” Dr. Albert Szent (1893-1986), premi Nobel de medicina, (1937)

Kindergarten Lions School

Mediació

Què és?

La Mediació és un projecte que pretén, dins del marc de les societats actuals cada cop més diverses, plurals i heterogènies, prestar atenció i seguiment d’aquestes noves sensibilitats, especialment acusades entre els adolescents, i imposar nous plantejaments metodològics en la resolució de conflictes, basats en el reforç del diàleg entre les diferents parts implicades en un centre escolar: alumnat, personal docent i famílies.

El departament de resolució de conflictes es conforma, d’aquesta manera, com un dels engranatges clau pel bon funcionament general del centre i com un útil instrument de reforç en l’acció tutorial.

Objectius

 • Enfortir els lligams entre tots/totes els/les membres de la comunitat escolar: alumnat, professorat i personal no docent.
 • Afavorir un ambient obert i amable en el decurs de les activitats pròpies al centre i que es desenvolupi de la forma més satisfactòria possible.

Alumnes Llar Escola Lleó XIII" alt="">

L’ideari

Principis en què es basa el nostre projecte educatiu, la forma en què apliquem aquests principis al nostre model i la nostra posició dins del sector.

Informa-te’n!

Projecte Singular" alt="">

Projecte Singular

Pla d’Estudis dissenyat per poder fer compatible la vida escolar amb la pràctica de l’esport o estudis de dansa i música.

Informa-te’n!

Escola Lleó XIII Edifici Principal" alt="">

Equip

Integrat per professionals de l’educació amb tota la formació i experiència necessària.

Informa-te’n!

Instal·lacions Escola Lleó XIII" alt="">

Instal·lacions

Més de 5.400m² d’instal·lacions repartides en dos edificis amb tots els equips necessaris.

Informa-te’n!