Què és la dislèxia?

18 d'octubre de 2021

Alumnes P5 Escola Lleó XIII

La dislèxia és un trastorn que es manifesta per una dificultat en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i acostuma a diagnosticar-se al voltant dels 7 i 8 anys, moment en què apareixen clares dificultats que fan pensar que el nostre nen/a no està al mateix nivell que la resta de companys.

Si el teu fill/a presenta problemes a l’hora de llegir o de comprendre el que està llegint pot ser que estiguis davant d’un cas de dislèxia, però és important no precipitar-se i consultar amb la teva Escola o amb un especialista.

El 8 d’octubre vam celebrar el Dia Internacional de la Dislèxia. Per aquest motiu, des de Lleó XIII hem preparat aquest post per apropar-te al concepte de dislèxia així com a les seves possibles causes i manifestacions.

Què és la dislèxia?

La dislèxia és una afecció que afecta la lectura i a la comprensió del que s’està llegint i que per tant genera problemes amb l’ordre de les lletres, les síl·labes o les paraules. És un trastorn d’origen neurobiològic, és a dir, que passa a conseqüència de la forma com el nostre cervell processa la informació. La dislèxia no és una malaltia ni està relacionat amb la intel·ligència: un/a nen/a dislèxic/a és una persona que té dificultats per a llegir malgrat tenir-ne la intel·ligència suficient.

La dislèxia, que és una de les causes més freqüents de fracàs escolar entre nens i nenes, es presenta principalment durant l’etapa educativa escolar i persisteix en l’edat adulta. La dislèxia afecta el rendiment escolar: és habitual que el rendiment baixi a conseqüència d’una baixa comprensió lectora associada. S’ha de tenir en compte, però, que la dislèxia pot tractar-se i controlar-se a l’escola sempre amb l’ajuda d’un tutor o d’un programa d’ensenyament especialitzat acompanyat de recolzament emocional.

Aquest recolzament de tipus emocional és important per combatre totes aquelles possibles situacions en la que els nens poden ser descrits com a vagos o passotes per tal de prevenir en un futur possibles conseqüències de caràcter emocional.

Quines són les causes de la dislèxia?

La dislèxia és hereditària i està per tant relacionada amb els gens que afecten la forma en la qual el cervell processa la lectura i el llenguatge. En són també factors de risc l’exposició a la nicotina o les drogues durant l’embaràs, les diferències individuals en les parts del cervell que permeten la lectura o el naixement prematur.

Com es manifesta?

Entre les principals dificultats que es manifesten en la dislèxia hi trobem:

– Les inversions de lletres, xifres, paraules senceres o paraules dins d’una frase.
– Les substitucions de paraules per altres amb pronunciació similar.
– Les omissions eliminant síl·labes dins d’una mateixa paraula.
– La falta de ritme en la lectura.
– La repetició de síl·labes, paraules o frases.
– La no associació correcta de lletres i sons.
– El problema en el processament de sons.

Altres problemes associats poden ser trastorns emocionals com una baixa autoestima, insomni o falta d’atenció així com retard en el desenvolupament del llenguatge, dificultats en l’orientació espacial i temporal, dificultats en la coordinació visual i motora així com dèficit d’atenció i dificultats en la memòria a curt termini.

Quina és la relació entre la dislèxia i el TDAH?

El trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és el trastorn que s’associa amb més freqüència a la dislèxia i viceversa sent de voltants del 30% la quantitat de nens i nenes dislèxics que presenten TDAH i viceversa.

Són moltes les vegades en què pot arribar a confondre’s la dislèxia amb el dèficit d’atenció, però és important que ho valori un psicopedagog per tal d’iniciar les intervencions necessàries en l’àmbit escolar i familiar.

L’efectivitat de les mesures aplicades dependrà en moltes ocasions de molts factors com el nivell de motivació, el grau d’implicació del professorat i la família, o de la durada i seguiment del tractament.

Un diagnòstic acurat de la dislèxia i del TDAH així com de qualsevol altre trastorn derivarà en una millora en el rendiment escolar i en la qualitat de vida de l’alumne.

Quin és el nostre paper com a pares i mares?

El nostre paper com a pares i mares de fills/es amb dislèxia se centra principalment en el recolzament emocional i social. És important conèixer les dificultats diàries que afronten per tal de ser-ne menys exigents i tractar-los sempre amb l’objectiu de reforçar l’autoestima i transmetre confiança; però mai de sobreprotegir-los.

Com tractem la dislèxia a Lleó XIII?

Des del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) del centre rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, sigui degut a trastorns tipus dislèxia o TDA-H. Aquest assessorament ajuda a definir pautes d’actuació que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima. Per tal de complir amb aquesta finalitat, el DOP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes. Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.

¿Tens més dubtes? Contacta amb nosaltres per email a comunicacio@lleoxiii.com

No et perdis les nostres xarxes socials per a més continguts! Visita’ns a:

SEGUEIX LLEGINT AMB NOSALTRES:

Suscriu-te a la nostra newsletter

Lorem ipsum

Vegeu també