Tècniques d’estudi: aprendre a organitzar-nos a casa

28 de juliol de 2021

Escola Lleó XIII aules

La gestió del temps en època d’estudis és molt important especialment per evitar episodis d’estrès que poden impactar negativament en el nostre benestar i en els resultats dels exàmens. En època d’exàmens és important ajudar als nostres fills/es a crear uns hàbits d’estudi i uns hàbits personals, és a dir, incidir en una bona organització i planificació del seu temps d’estudi combinat amb una correcta gestió de l’alimentació, el descans i el temps lliure.

El Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’Escola Lleó XIII és l’òrgan de l’Escola que té com a funció donar recursos als professors així com oferir suport per l’alumnat i per les famílies del centre. En el post d’avui compartim amb vosaltres diferents recomanacions i tècniques d’estudi que poden ajudar a petits i joves a organitzar-se i adquirir un bon hàbit d’estudi.

Recomanacions per ajudar a organitzar-nos la feina escolar

A l’hora d’organitzar-nos és important tenir en compte diferents aspectes:

1. Lloc d’estudi

És convenient sempre treballar al mateix lloc per crear el nostre espai d’estudi. A poder ser ha de ser un lloc on puguem treballar tranquil·lament i sense interferències com la televisió o la presència d’altres familiars jugant, etc., que tingui llum natural i una bona ventilació, així com mobiliari adequat per poder estudiar còmodament. És bo tenir o crear aquest espai com un espai de referència per l’estudi i fer els deures.

Abans de posar-se a treballar cal aprofitar per anar al bany, aturar el mòbil o bé deixar-lo a una altra sala, preparar tot el material que necessitarem per fer l’activitat, organitzar la zona de treball, etc. Sobre la taula només ha d’haver-hi el què un necessita per treballar.

2. Temps que dedicaré a l’estudi

Abans de començar a estudiar cal planificar les franges horàries que dedicaré a l’estudi diàriament. Aquest temps es pot planificar una part al matí i una part a la tarda en cas de caps de setmana per exemple, o tot concentrat en una franja horària segons vagi millor i un estigui més activat. Els més petits normalment al matí tenen la ment descansada i rendeixen més, i en canvi, a la tarda estan més cansats.

Referent al temps, convé estructurar-se la feina en sessions de 45 minuts, després és bo desconnectar durant 10 minuts i tornar-hi. Cal anar fent aquestes pauses per estirar les cames, mirar a la llunyania, etc.

Cal recordar la importància de l’alimentació sana, de tenir una bona higiene de son per estar descansat i de fer exercici diari. L’activitat física abans d’estudiar ajuda a activar la nostra ment i a estar més receptius a l’estudi. D’altra banda, tenir un bon pla de treball i certes rutines com vestir-se, cuidar la higiene, mantenir un horari, etc. com si anéssim a l’escola afavoreix l’adquisició de l’hàbit d’estudi.

3. Per on començar

És important establir un pla de treball REALISTA (ho he de poder aplicar), PERSONAL (adaptat a les meves circumstàncies) i MODIFICABLE (si és necessari l’he de poder canviar). Quan el tingui llest, el puc revisar fent-me la següent pregunta: realment el puc complir? Si és necessari faré ajustaments.

Si tenim més d’un examen el temps que dedicaré a cada assignatura depèn del grau de dificultat que em representi. Convé alternar assignatures que a un li són més feixugues amb d’altres que ens són més fàcils o ens agraden més.

Amb aquells alumnes que els costa força concentrar-se i són molt inquiets, sobretot pels més petits, es recomana focalitzar els esforços en aquelles matèries més costoses a primera hora del matí, i després intercalar-les amb activitats d’exercici físic, així com fraccionar les feines més costoses en diferents dies i no concentrar-les totes al mateix dia.

Tècniques d’estudi

Les tècniques d’estudi són eines que faciliten el procés d’estudi i que poden aplicar-se indistintament en qualsevol nivell d’estudis: des de la Primària fins a la Universitat.

Ajudar-se de tècniques i recursos adequats i d’una planificació i organització del temps de treball ens ajudarà a ser més eficaços en el nostre treball. És important recordar que és inútil parlar de tècniques d’estudi si primer no hi ha l’hàbit de treball.

A continuació, es presenta una selecció de tècniques d’estudi útils i eficaces per l’estudi. No hi ha una tècnica millor que una altra, o que la substitueixi. Són complementàries i el seu ús depèn de la matèria que estem treballant, com està estructurada i quina tècnica ens ajuda millor a nosaltres a processar la informació.

1. La lectura

És l’eina principal en l’estudi, cal saber quin és el procés per llegir activament, observar si es té algun defecte de lectura, conèixer la velocitat lectora, les paraules guia i els signes de puntuació que actuen d’indicadors en la lectura d’un text. Per fer una bona lectura cal concentració i tenir uns objectius clars: pot ser buscar una informació concreta, seguir unes instruccions, plaer o aprendre, entre d’altres.

2. Tècnica de subratllat

Una de les tècniques d’estudi més senzilles, còmodes i eficaces consisteix a subratllar les parts més importants d’un temari. Simplement es tracta d’anar destacant, mentre un va llegint o en una segona lectura, les parts més significatives del text utilitzant marcadors fluorescents de diferents colors. Una forma ideal de procedir és fer primer una lectura comprensiva i subratllar el més notable per, posteriorment, començar l’estudi.

3. Esquemes o mapes conceptuals

Una altra tècnica clàssica consisteix en la creació d’un esquema o mapa mental, de forma manuscrita o mitjançant l’ordinador, per resumir i organitzar les nostres idees. Els principals avantatges d’aquestes tècniques són: ens ajuda a interrelacionar els diferents conceptes i coneixements, principals i secundaris, ens ajuda a donar una visió global d’allò que aprèn, afavorint la consolidació dels nous coneixements i per tant del seu record, i com a conseqüència a posteriori representa un estalvi d’hores d’estudi.

4. El Resum

Una altra tècnica útil i clàssica consisteix a escriure breument les idees centrals d’un text i reorganitzar-les personalment amb les mateixes paraules.

5. Fitxes d’estudi

Les fitxes d’estudi són un mètode una mica més laboriós, però molt eficaç per a matèries com Història, Química o Geografia perquè permeten assimilar dades concretes, dates, noms o vocabulari. Existeixen aplicacions informàtiques gratuïtes de qualitat per facilitar l’elaboració de fitxes.

6. Regles mnemotècniques

Les regles mnemotècniques són especialment útils a l’hora de memoritzar llistes i conjunts. El seu funcionament és bàsicament el següent: s’associen conceptes que hem de memoritzar amb uns altres que ens són més familiars.

Segons com un processa la informació, li van millor unes tècniques o d’altres. Cal anar descobrint, amb la pràctica i de forma progressiva, quines ens ajuden més. Aprendre a aprendre suposa un camí d’autoconeixement, presa de consciència i reflexió, i sobretot pràctica.

Així que ànims i a practicar!!!

Suscriu-te a la nostra newsletter

Lorem ipsum

Vegeu també