13ª jornada sobre la dislèxia a Catalunya

8 de juny de 2022

El passat 7 de maig es va celebrar a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya, la 13ª jornada sobre la dislèxia a Catalunya i la nostra escola va ser convidada a l’acte com agraïment per la seva participació en aquest estudi.

El passat 7 de maig es va celebrar a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya, la 13ª jornada sobre la dislèxia a Catalunya.  

Virgínia Trémols Montoya, coordinadora de l’equip de Psicologia, Psiquiatria i Logopèdia del Departament de Pediatria de Dexeus va presentar els resultats de l’estudi del Prodiscat Pediàtric, eina indispensable pel cribratge per a detectar la dislèxia a la consulta pediàtrica.

La nostra escola va ser convidada a l’acte com agraïment per la seva participació en aquest estudi. A la foto en podeu veure les nostres representants: Mari Luz Martínez, cap del Departament d’Orientació Psicopedagògica i Cristina Sotés, tutora de 3r ESO A.

L’ objectiu del present protocol en el qual ha col·laborat la nostra escola, és suggerir a l’Equip de Pediatria una eina ràpida i acurada de detecció de signes de risc per a la Dislèxia Evolutiva. La proposta consisteix en unes preguntes significatives, coincidint amb les revisions periòdiques, de tal manera que una resposta majoritària positiva aconselli al pediatra la derivació al Logopeda/Neuropsicòleg/Psicopedagog,

Com que el tractament és més efectiu si comença en les primeres etapes del desenvolupament del llenguatge, és fonamental poder detectar de manera precoç el risc de la Dislèxia Evolutiva o bé la seva presència, segons l’edat del nen.

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?

La Dislèxia és el trastorn de l’aprenentatge més prevalent entre la població (5-15%). La Dislèxia Evolutiva és una alteració del desenvolupament neurològic, que condiciona una dificultat fonològica específica per a l’adquisició i consolidació del llenguatge escrit.  

La dislèxia es manifesta en una dificultat d’automatització, especialment en la lectura, l’ortografia i, en ocasions, també en el càlcul aritmètic. Es tracta d’un trastorn crònic que varia en graus de severitat, afectant les habilitats lingüístiques associades amb la lectura i l’escriptura.

Les adquisicions de la persona dislèctica en l’àmbit de la lectoescriptura, doncs, es troben molt per sota del nivell esperat en funció de la seva edat cronològica. Cal destacar el fet que la dificultat per llegir i escriure és un gran obstacle per a l’aprenentatge, i comporta, molt sovint, problemes acadèmics, emocionals, socials i econòmics.

QUIN ÉS EL NOSTRE PAPER COM A PARES I MARES?

El nostre paper com a pares i mares de fills/es amb dislèxia se centra principalment en el recolzament emocional i social. És important conèixer les dificultats diàries que afronten per tal de ser-ne menys exigents i tractar-los sempre amb l’objectiu de reforçar l’autoestima i transmetre confiança; però mai de sobreprotegir-los.

COM TRACTEM LA DISLÈXIA A LLEÓ XIII?

Des del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOPP) del centre rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, sigui degut a trastorns tipus dislèxia o TDA-H. Aquest assessorament ajuda a definir pautes d’actuació que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima. Per tal de complir amb aquesta finalitat, el DOPP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes. Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.

TENS MÉS DUBTES? Contacta amb nosaltres per email a comunicacio@lleoxiii.com

No et perdis les nostres xarxes socials per a més continguts! Visita’ns a:

SEGUEIX LLEGINT AMB NOSALTRES:


Suscriu-te a la nostra newsletter

Lorem ipsum

Vegeu també