Surf de neu

L'ensenyament esportiu de grau mitjà en surf de neu està format pel primer i segon nivell.

Formulari de contacte

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones que tinguin l’ESO o equivalent, i hagin superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Educació.

Prova d’accés

Objectius

 • El primer nivell permet conèixer els principis fonamentals del surf de neu i promoure aquesta modalitat esportiva.
 • En el segon nivell aprenem a ensenyar el surf de neu i entrenar esportistes.

Primer nivell (450 hores)

BLOC COMÚ 120 hores
Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I 20 hores
Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I 25 hores
Entrenament Esportiu I 30 hores
Fonaments Sociològics de l’Esport 5 hores
Organització i Legislació de l’Esport I 5 hores
Primers Auxilis i Higiene en l’Esport 35 hores

 

BLOC ESPECÍFIC 180 hores
Desenvolupament Professional I 15 hores
Formació tècnica de Surf de Neu I 50 hores
Material de Surf de Neu 15 hores
Metodologia de l’Ensenyament del Surf de Neu I 45 hores
Medi Ambient de Muntanya I 20 hores
Seguretat Esportiva I 20 hores

 

BLOC COMPLEMENTARI 15 hores
Terminologia Específica Catalana 5 hores
Fonaments de l’Esport Adaptat 10 hores

 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA 150 hores

Segon nivell (595 hores)

BLOC COMÚ 150 hores
Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II 40 hores
Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II 45 hores
Entrenament Esportiu II 40 hores
Organització i Legislació de l’Esport II 5 hores
Teoria i Sociologia de l’Esport 20 hores

 

BLOC ESPECÍFIC 215 hores
Desenvolupament Professional II 10 hores
Formació tècnica del Surf de Neu II 35 hores
Reglament i Arbitratge del Surf de Neu 15 hores
Material de Surf de Neu II 10 hores
Metodologia de l’Ensenyament del Surf de Neu II 40 hores
Metodologia de l’Entrenament del Surf de Neu II 45 hores
Medi Ambient de Muntanya II 25 hores
Seguretat Esportiva II 25 hores

 

BLOC COMPLEMENTARI 30 hores
Terminologia Específica Estrangera 10 hores
Equipaments esportius 10 hores
Informàtica Bàsica Aplicada 10 hores

 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA 200 hores

Què oferim?

 • Atenció individualitzada dels aprenentatges.
 • Acompanyament personalitzat dels alumnes, orientació professional i acadèmica.
 • Equip docent amb experiència en el tractament de la diversitat.
 • Equip docent altament qualificat.

Sortides acadèmiques i professionals

Després del primer nivell:

 • Accedir al segon nivell.
 • Accedir al món laboral com a monitor o monitora de nivell inicial de surf de neu, acompanyar a persones durant la pràctica esportiva i promotor o promotora d’activitats de surf de neu.

Després del segon nivell els estudiants obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport que els permet accedir a:

 • Cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de surf de neu.
 • Cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)
 • Món laboral, com a monitor o monitora de surf de neu, programador o programadora, organitzador o organitzadora d’activitats, entrenador o entrenadora de nivell inicial de surfistes de neu i director esportiu o directora esportiva en competicions de surf de neu.

Escola Lleó XIII

Matrícula

Informa’t sobre el nostre cicle formatiu de surf de neu.

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari:

Més informació