Futbol

Gràcies al nostre vincle amb el FCB aquest cicle que oferim com a Cicle de Grau Mitjà i Cicle de Grau Superior es realitza a les instal·lacions de la Masía d’Oriol Tort. Els seus continguts s’organitzen en quatre blocs: bloc comú, bloc complementari, bloc específic i el bloc de formació pràctica.

A QUI VA DIRIGIT?

A totes aquelles persones que tinguin l’ESO o equivalent, i hagin superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Educació.

Ensenyaments esportius

OBJECTIUS
 • El primer nivell capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.
 • El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes.

PRIMER NIVELL (455 hores)
BLOC COMÚ 120 hores
Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I 20 hores
Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I 25 hores
Entrenament Esportiu I 30 hores
Fonaments Sociològics de l’Esport 5 hores
Organització i Legislació de l’Esport I 5 hores
Primers Auxilis i Higiene en l’Esport 35 hores

 

BLOC ESPECÍFIC 170 hores
Desenvolupament Professional I 10 hores
Direcció d’equips I 10 hores
Metodologia de l’Ensenyament del Futbol I 15 hores
Preparació física I 15 hores
Regles del Joc I 20 hores
Seguretat Esportiva 10 hores
Tàctica i Sistemes de Joc I 50 hores
Tècnica Individual i Col·lectiva I 40 hores

 

BLOC COMPLEMENTARI 15 hores
Terminologia Específica Catalana 5 hores
Fonaments de l’Esport Adaptat 10 hores

 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA 150 hores

Projecte Singular

SEGON NIVELL (565 hores)
BLOC COMÚ 150 hores
Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II 40 hores
Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II 45 hores
Entrenament Esportiu II 40 hores
Organització i Legislació de l’Esport II 5 hores
Teoria i Sociologia de l’Esport 20 hores

 

BLOC ESPECÍFIC 185 hores
Desenvolupament Professional II 15 hores
Direcció d’equips II 25 hores
Metodologia de l’Ensenyament i de l’Entrenamnet del Futbol II 20 hores
Preparació física II 25 hores
Regles del Joc II 15 hores
Tàctica i Sistemes de Joc II 50 hores
Tècnica Individual i Col·lectiva II 35 hores

 

BLOC COMPLEMENTARI 30 hores
Terminologia Específica Estrangera 10 hores
Equipaments esportius 10 hores
Informàtica Bàsica Aplicada 10 hores

 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA 200 hores

QUÈ OFERIM?
 • Realització de totes les sessions a les instal·lacions de la Masia.
 • Atenció individualitzada dels aprenentatges.
 • Acompanyament personalitzat dels alumnes, orientació professional i acadèmica.
 • Equip docent amb experiència en el tractament de la diversitat.
 • Equip docent altament qualificat.

 

extraescolars de deportes

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

 Després del primer nivell els alumnes obtenen un certificat que els permet:

 • Accedir al segon nivell.
 • Accedir al món laboral com a entrenador/a de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults, acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i promotor/a de futbol.

Després del segon nivell els estudiants obtenen un títol de tècnic o tècnica esportiva que els permet accedir a:

 • Cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol.
 • Cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)
 • Món laboral en feines relacionades amb l’entrenament de futbolistes i equips, l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica i de les futbolistes, l’arbitratge i la direcció de jugadors/es i equipo Durant els partits de futbol.

INSCRIU-TE