Futbol i anglès (Cambridge)

Al finalitzar el segon curs i en funció del nivell de cada alumne a l’inici del Nivell I es presentarà a exàmens de Nivell de Cambridge mitjançant el pagament de les taxes d’examen que són obligatòries.
PET o B1
FIRST o B2
ADVANCED o C1

Formulari de contacte

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones que tinguin l’ESO o equivalent, i hagin superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Educació.

Proves d’accés

Objectius:

 • El primer nivell capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.
 • El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes.

Primer nivell (455 hores)

BLOC COMÚ 120 hores
Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I 20 hores
Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I 25 hores
Entrenament Esportiu I 30 hores
Fonaments Sociològics de l’Esport 5 hores
Organització i Legislació de l’Esport I 5 hores
Primers Auxilis i Higiene en l’Esport 35 hores

 

BLOC ESPECÍFIC 170 hores
Desenvolupament Professional I 10 hores
Direcció d’equips I 10 hores
Metodologia de l’Ensenyament del Futbol I 15 hores
Preparació física I 15 hores
Regles del Joc I 20 hores
Seguretat Esportiva 10 hores
Tàctica i Sistemes de Joc I 50 hores
Tècnica Individual i Col·lectiva I 40 hores

 

BLOC COMPLEMENTARI 15 hores
Terminologia Específica Catalana 5 hores
Fonaments de l’Esport Adaptat 10 hores

 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA 150 hores

Horari i dates convocatòria 1r nivell:

 • Del 10 de setembre al 10 de juny
 • De 9h a 13h30

Instal·lacions:

 • Escola Lleó XIII (part teòrica)
 • Camp de l’Àliga (part pràctica)

Què oferim:

 • Atenció individualitzada dels aprenentatges.
 • Acompanyament personalitzat dels alumnes, orientació professional i acadèmica.
 • Equip docent amb experiència en el tractament de la diversitat.
 • Equipo docent altament qualificat.
 • Curs d’anglès

Projecte Singular

Segon nivell (565 hores)

BLOC COMÚ 150 hores
Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II 40 hores
Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II 45 hores
Entrenament Esportiu II 40 hores
Organització i Legislació de l’Esport II 5 hores
Teoria i Sociologia de l’Esport 20 hores

 

BLOC ESPECÍFIC 185 hores
Desenvolupament Professional II 15 hores
Direcció d’equips II 25 hores
Metodologia de l’Ensenyament i de l’Entrenamnet del Futbol II 20 hores
Preparació física II 25 hores
Regles del Joc II 15 hores
Tàctica i Sistemes de Joc II 50 hores
Tècnica Individual i Col·lectiva II 35 hores

 

BLOC COMPLEMENTARI 30 hores
Terminologia Específica Estrangera 10 hores
Equipaments esportius 10 hores
Informàtica Bàsica Aplicada 10 hores

 

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA 200 hores

extraescolars de deportes

Sortides Acadèmiques i Professionals:

 Després del primer nivell els alumnes obtenen un certificat que els permet:

 • Accedir al segon nivell.
 • Accedir al món laboral com a entrenador/a de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults, acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i promotor/a de futbol.

Després del segon nivell els estudiants obtenen un títol de tècnic o tècnica esportiva que els permet accedir a:

 • Cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol.
 • Cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)
 • Món laboral en feines relacionades amb l’entrenament de futbolistes i equips.

PREINSCRIPCIÓ 2023-2024

Ja podeu concertar entrevista per al curs 23/24.

Ompliu el formulari o truqueu-nos al 93 417 50 02

INFORMA-TE’N!