Administració i gestió

El Cicle de Grau Mitjà d’Administració i gestió capacita per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, compatible, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

REQUISITS D’ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin algues dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en ESO.
 • Haver superar el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs de BUP.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de Grau superior.

En cas de no complir amb cap dels requisits s’ha de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys.

CONTINGUTS
Comunicació empresarial i atenció al client 165 hores
Operacions administratives de compravenda 165 hores
Empresa i Administració 165 hores
Tractament informàtic de la informació 231 hores
Tècnica comptable 165 hores
Operacions Administratives de recursos humans 99 hores
Tractament de la documentació comptable 132 hores
Operacions administratives de suport 66 hores
Anglès 99 hores
Empresa a l’aula 132 hores
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Formació en centres de treball 350 hores

QUÈ OFERIM?
 • Atenció individualizada dels aprenentatges.
 • Acompanyament personalitzat dels alumnes, orientació professional i acadèmica.
 • Equip docent amb experiència en el tractament de la diversitat.
 • Equipo docent altament qualificat.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS
 • Batxillerat.
 • Cicle de grau superior de formació professional.
 • Auxiliar administratiu/va.
 • Ajudant/a d’oficina.
 • Auxiliar administratiu/va de cobraments i pagaments, de gestió de personal.
 • Administratiu/va comercial.
 • Auxiliar administratiu/va de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat/da d’atenció al públic.
 • Empleat/da de tresoreria.
 • Empleat/da en mitjans de pagament.