Salvament i socorrisme

La titulació de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

A QUI VA DIRIGIT?

A totes aquelles persones que tinguin l’ESO o equivalent, i hagin superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Educació.

Ensenyaments esportius

OBJECTIUS
 • El primer nivell capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • El segon nivell capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics a càrrec seu, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva.

CICLE INICIAL (495 hores)
PROVA ESPECÍFICA (120 hores) MÒDULS DEL BLOC COMÚ (80 hores) 200 hores
Bases del Comportament Esportiu 30 hores
Primers Auxilis 30 hores
Activitat Física Adaptada i Discapacitat 10 hores
Organització Esportiva 10 hores

 

PROVA ESPECÍFICA (120 hores) MÒDULS DEL BLOC ESPECÍFIC (295 hores) 415 hores
Instal·lacions Aquàtiques i Materials 25 hores
Metologia de Salvament i Socorrisme 65 hores
Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i Socorrisme 25 hores
Seguretat i intervenció en Instal·lacions Aquàtiques 65 hores

CICLE FINAL (660 hores)
MÒDULS DEL BLOC COMÚ 180 hores
Bases de l’Aprenentatge Esportiu 60 hores
Bases de l’Entrenament Esportiu 70 hores
Esport Adaptat i Discapacitat 20 hores
Organització i Legislació Esportiva 20 hores
Gènere i Esport 10 hores

 

MÒDULS DEL BLOC ESPECÍFIC 480 hores
Escola de Salvament i Socorrisme 30 hores
Preparació Física del Socorrista 35 hores
Perfeccionament Tècnic en Salvament i Socorrisme 50 hores
Organització d’Esdeveniments de Tecnificació en Salvament i Socorrisme 35 hores
Espais Aquàtics i Materials 60 hores
Seguretat i Intervenció en Espais Aquàtics Naturals 90 hores
Formació Pràctica 180 hores

QUÈ OFERIM?
 • Atenció individualitzada dels aprenentatges.
 • Acompanyament personalitzat dels alumnes, orientació professional i acadèmica.
 • Equip docent amb experiència en el tractament de la diversitat.
 • Equip docent altament qualificat.

 

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Després del primer nivell els alumnes obtenen un certificat que els permet:

 • Accedir al cicle final.
 • Accedir al món laboral com a monitor o monitora de salvament i socorrisme, jutge o jutgessa cronometrador, socorrista en piscines, socorrista en parcs aquàtics i socorrista en piscines naturals.

Després del segon nivell els estudiants obtenen un títol de tècnic o tècnica esportiva que els permet accedir a:

 • Cicle de tècnic Esportiu superior de salvament i socorrisme.
 • Cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives.
 • Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)
 • Món laboral, com a entrenador/a de salvament i socorrisme, coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme, responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural o socorrista.

INSCRIU-TE