Cicles formatius

A partir de 16 anys

Presentació

Des de la seva fundació, l’any 1961, l’Escola Lleó XIII ha estat molt vinculada amb el món de l’esport, col·laborant en la formació acadèmica dels jugadors de La Masia del FC Barcelona i tenint especial cura en la formació d’esportistes d’alt rendiment que escullen la nostra escola.

Propostes formatives

Donada la nostra històrica vinculació al món de l’esport, disposem de tres propostes formatives de cicles d’àmbit esportiu:

 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en Futbol.
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en Esports d’hivern.
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en Salvament i Socorrisme

A més acabem d’incorporar una nova proposta d’àmbit no esportiu:

 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Administració i Gestió

Estructura dels cicles

Els Ensenyaments Esportius capaciten per a exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. Aquests estudis s’organitzen en Cicles de Grau Mitjà o de Grau Superior.

Els Cicles de Grau Mitjà es comprenen de 2 Nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de 2 Cicles en les modalitats regulades per la LOE:

 • el Primer Nivell o Cicle Inicial comporta l’obtenció del Certificat de primer nivell.
 • el Segon nivell o Cicle final comporta l’obtenció del Títol de Tècnic/-a Esportiu en l’especialitat corresponent.
 • el Tercer Nivell o Grau Superior, comporta l’obtenció del Títol de Tècnic/-a Esportiu superior en l’especialitat corresponent.

Amb la superació del Cicle de Grau Mitjà ja podem iniciar el Cicle de Grau Superior sempre que tinguem el Batxillerat o hàgim superat la Prova d’Accés a Grau Superior, que ens farà obtenir el Títol de Tècnic/-a Superior Esportiu.

Organització dels estudis

Els estudis s’organitzen de la mateixa manera:

Especialitats LOGSE:

 • Bloc Comú (teoria a Lleó XIII)
 • Bloc Complementari (teoria a Lleó XIII)
 • Bloc Específic (a les millors instal·lacions esportives)
 • Bloc de Formació Pràctica en un club, centre o empresa que l’alumne decideixi o esculli d’entre les diferents opcions que oferim.

Especialitats LOE:

 • Bloc Comú (teoria a Lleó XIII)
 • Bloc Específic (a les millors instal·lacions esportives)
 • Bloc de Formació Pràctica en un club, centre o empresa que l’alumne decideixi o esculli d’entre les diferents opcions que oferim.

Àmbit no esportiu

extraescolars de deportes

Àmbit esportiu

Vegeu també